Reglement

Turneringsbestemmelser
Turneringen spilles etter NHFs bestemmelser. Jury oppnevnes med representanter fra arrangør, dommere og deltagende lag. Kampoppsett publiseres på Olavscupen sin hjemmeside straks dette er klart. Sjekk hjemmesiden www.olavscupen.no for eventuelle endringer i kampoppsett helt frem til turneringsstart.

Kampreglement
Turneringen spilles etter NHF`s lov og kampreglement
1. Det tas ikke «time-out» ved 7-meterskast og det er ikke «lags time-out»

2. Ved uavgjort resultat i sluttspill og finaler avgjøres kampen med «Sudden Death» (første mål vinner); max 5. min.  Trekking av lagledere i banesekretariatet.  Det laget som først scorer mål har vunnet. Hvis det fremdeles er uavgjort, avgjøres kampen på 7-meters kast. Best av fem 7-meters kast for hvert av lagene.  Deretter ett 7-meters kast av gangen til avgjørelsen faller.

3. Ved poenglikhet i puljespill avgjøres rekkefølgen slik: a) Poeng i innbyrdes kamper b) Målforskjell i innbyrdes kamper c) Flest scorede mål i innbyrdes kamper d) Målforskjell i samtlige kamper i puljen e) Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen f) Loddtrekning

4. Det er kun tillatt å benytte seg av 14 spillere pr. kamp. Disse må stå oppført på deltakerlisten. En spiller kan delta på flere lag, men ikke i samme aldersklasse.

5. Det tillates inntil 1 dispensasjonspiller på hvert lag. Dispensasjonsbekreftelse fra egen krets må medtas. Hvis spesielle grunner er til stede kan turneringsledelsen fravike denne bestemmelse. Samtlige spillere må kunne legitimere seg.

6. Protester Eventuelle protester må meldes muntlig til hovedsekretariatet umiddelbart etter kampslutt og skriftlig innen 15 min etter kampslutt.  Protestgebyr på kr 500,- må følge protesten. Protestgebyr tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge.

7. Drakter Ved draktlikhet skifter sistnevnte lag drakter, se oversikt over lagenes draktfarger på Profixio. Lagene har selv ansvar for å ha med reservedrakter eller vester.

8. Frammøte Lagene må møte i god tid før kampstart, min. 5 min. før fastsatt tid. UTSETTELSE VIL IKKE BLI GITT. De lag som ikke er klare til kampstart på oppført spilletid, har tapt sin kamp. Det er kun avsatt 3 min. mellom hver kamp.

9. Avkast Førstnevnte lag stiller med reglementert ball, (eventuelt matchball som ligger i banesekretariat) og har avkast.  Flg. ballstørrelser gjelder: (fra region Øst generelle bestemmelser). G13-G14 ballstørrelse 2. . J12-J13-J14 og G11- G12 ballstørrelse 1. J9-J10-J11 og G9-G10 ballstørrelse 0. Andre ballstørrelser kan brukes, hvis lagledere fra begge lag er enige. Resultat og tabeller oppdateres kontinuerlig på vår hjemmeside www.olavscupen.no

Turneringsleder OLAVSCUPEN 2021
Wivian Kollvangsnes, turneringsansvarlig/overnatting tlf.: 977 73 152