Påmeldingsavgift, deltakerkort og priser

Påmeldingsavgift

Klasse Pris
Jente-Gutt 9 -11 år Kr 1.200,-
Jente-Gutt 12-14 år Kr 1.500,-

NB! Det er begrensning på antall lag i hver årsklasse og lagene vil få plass etter hvert som påmelding og påmeldingsavgift er mottatt. Det er plass til ca 145 lag i Olavscupen 2022.

Påmeldingsfrist for lag og bestilling av deltakerkort er 01.04.22.  Det er kun mulig å endre med +/- et deltakerkort etter fristen.

Lag som trekker seg etter 10.04.22 vil ikke få refundert sin påmeldingsavgift.

Påmelding til Olavsmesteren og Quiz gjøres i Profixio innen 19.04.22.

Alle spillere og lagledere må ha deltakerkort. (A eller B). Voksne som overnatter med laget må ha A kort. Cup T skjorte følger med alle deltakerkort. Det følger med to gratis laglederkort i den kategori( A eller B) lagene er påmeldt med i.

Kontonommer: 1020 30 62 791

Ved betaling fra utlandet:  IBAN: NO9210203062791   BIC(Swift adresse): EIDSNO21XXX

Betalingsinformasjon (kontonr. og totalt beløp) vil fremgå i kvitteringsmeldingen ved påmelding.

Kort Overnatting Mat Aktivitet Pris
A Overnatting i Skole fre. - søn.

Inkl cup t skjorte.

Frokost lørdag og søndag,middag lørdag, lunsj søndag • Kveldsarrangement 9-14 år.

Olavsmestern lørdag 9-11 år.

Quiz lørdag 12-14 år

1000,-
B Lokale lag eller lag som overnatter i egen regi

Inkl cup t skjorte.

Ingen • Kveldsarrangement 9-14 år.

Olavsmestern lørdag 9-11 år.

Quiz lørdag 12-14 år

300,-